Vizyon, Misyon & Değerlerimiz
VIG Metal
Misyonumuz;
Tüm paydaşlarımıza değer yaratmak için, müşterilerimize kalite, zamanında teslimat, yenilikçilik ve maliyetlendirmenin doğru bileşimini sunarak tercih ettikleri güvenilir bir tedarikçi olmak. Çalışanlarımızın mensubu olmaktan gurur duyacakları yüksek teknolojiye sahip, modern ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak. Sürdürülebilir işletme yönetimimizle faaliyetlerimizin her aşamasında operasyonel mükemmeliğe ulaşmaya çalışmak ve markamızın güvenilirliğine olan inancı güçlendirmektir.

Vizyonumuz;
2023 yılında;
Tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan ve aşan, ulusal ve uluslararası pazarlarda büyümeyi artırarak sürdüren ve marka güvenirliliği yüksek lider bir şirket olmak,

ANA POLİTİKALARIMIZ (Kalite Politikamız)
 • Kalite Yönetimi; Müşterilerimiz alüminyum alaşımlı levha üretimi ve magnezyum alaşım geliştirme ve döküm alanında talep ettikleri ürünleri geliştirmek, üretmek amacıyla kalite standardımızı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri dahilinde sürekli iyileştirmek ve geliştirmek taahhütü ile çalışırken maksimum verimlilikte hedef kârlılığı yakalamak.
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi; Alüminyum alaşımlı levha üretimi ve magnezyum alaşım geliştirme ve döküm sektöründe pazarlama ve satış organizasyonu ve satış sonrası hizmet faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile müşteri merkezli olarak yöneterek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak.
 • Pazar Yönetimi; Faaliyet alanımızda iç ve dış piyasalarda mevcut pazar payımızı artırmak, yeni pazarlara girebilmek için yeni projeler ve işler geliştirmek.
 • Kâr Yönetimi; Finansal kaynakları etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, yatırıma kaynak ayırmak, akılcı ve kârlı yatırıma yönelmek,
 • Sistemlerin Yönetimi; Tüm paydaşlarımızın gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılanmak üzere önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin bir liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri uyumlu bir biçimde yöneterek başarılı performansa ulaşmak.
 • Tedarik Yönetimi; Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene, bilginin paylaşılmasına ve bütünleşmesine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak.
 • İnsan Kaynakları ve İSAG Yönetimi; Hedef ve stratejilerimizin takım hedeflerine dönüştürülmesini sağlayan ve çalışanların hedeflerine ulaşmada gösterdikleri performansı esas alan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ ni kurmak, sürekli iyileştirmek ve gelişmek. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini sürekli olarak izlemek ve önlemler alarak iyileştirmek.
 • Çevre Yönetimi;ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı gerekliliklerini uygulayarak ulusal ve/veya uluslararası kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uyumun artırılması, planlı ölçme ve izleme ile sürekli iyileştirmelerin yapılması ile çevreye ve insana zararları azaltılmak.
 • Enerji Yönetimi ;
  1. Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
  2. Enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni teknolojileri izleyerek sürekli iyileştirme yapmayı ve enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,
  3. Enerji verimliliği konusunda yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı,
  4. Satın alınan ürün ve hizmetlerde, yeni yatırım ve tasarımlarda ve tüm süreçlerimizde enerji verimliğini gözetmeyi,
  5. Enerji verimi ve tasarruf önlemlerini uygulayıp kaynak kaybını en aza indirmeyi,
  6. Enerji verimliğini artırmayı, izlemeyi ve düzenli olarak gözden geçirerek çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve katılımcılarımızı bilgilendirmeyi,
  7. Enerji verimliliği artırıcı projelere kaynak ayırmayı,
  8. Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi ISO 50001 standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek Enerji Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,kabul ve taahhüt ederiz.