Kalite Politikamız
  KALİTE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
  Yasal ve Ulusal ve/veya uluslararası standart şartlarına uyarak, müşteri ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak,
  Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimnin Şartlarına Uymak ve Etkinliğini Sürekli İyileştirilmek,
  Müşteri memnuniyetinin, iç müşteri memnuniyetinden geçtiği bilinciyle çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize iş ortağımız gözüyle bakmak,
  Alüminyum levha ve magnezyum döküm üretiminde Türkiye markası olmak,
  Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
  Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek. Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,
  Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygulamalarımızda 3. şahısların incelemesine açık olmak,
  TS ISO/IEC 27001 standardı Ek:A da yer alan kriterleri gerçekleştirilmek ve sonuçları iyileştirme amaçlı olarak gözden geçirilmek, artık risklere ilişkin önleyici faaliyetlerde bulunmak ve uygulanabilirlik bildirgesinin sürekliliğini sağlamak,

  Vedat GÜNGÖREN
  Genel Müdür